Fotobanka Seznam autorů Informace o webu

Autor

Antonín Říha

Antonín Říha

583246119@seznam.cz

Počet fotografií ve fotobance
Ptáci 117
Savci 166
Ostatní živočichové 16
Rostliny a houby 2
Krajina 24
Kompozice a forma 6
Různé 2
Celkem333

Narozen: 1946 v Branné, okr. Šumperk
Bydliště:  Bohdíkov
Vzdělání: Střední lesnická technická škola Hranice na Mor.
Povolání: důchodce, dříve revírník LČR


Výstavy: celkem více jak 40 autorských výstav


Ocenění: více než 50 cen z národních soutěží
               18 cen z mezinárodních soutěží
               zastoupen ve 30 knihách o přírodě
               každoročně zastoupen ve dvou až třech kalendářích
               zastoupen ve sbírkách SČF a soukromých sbírkách 
               2001 udělena Umělecká cena ČMMJ
               2009 udělen titul ASČF (autor svazu českých fotografů)
               2010 udělen titul Mistr SČF

Členství: Svaz českých fotografů
              Klub fotografů přírody při ČMMJ
              Jesenický fotoklub